TJENESTER

Pixima PREMIUM

Pixima PREMIUM

Pixima PREMIUM betår av de primærtjenestene vi leverer. Prinsippet bak disse tjenestene er at betjeningen på stasjonen skal ha minst mulig å gjøre med overvåkingssystemene. Blir det registrert et pumpeavstikk på stasjonens kassesystem vil Pixima få melding om dette og videobilder blir lastet til vårt driftsenter. Fortløpende blir disse videoene analysert og deretter blir det sendt ut regning til de kunder som ikke har betalt for drivstoff. Pixima tar dialogen med kunden i etterkant.

Pixima LIGHT

Pixima LIGHT

Pixima LIGHT er en tjeneste bergnet på bensinstasjoner som til en viss grad er utsatt for pumpeavstikk, men som ikke er i stand til å ta investeringene i teknologi for å kunne benytte Pixima PREMIUM. Bensinstasjonen legger selv inn pumpeavstikkdata og bilder på Pixima sine web-sider, mens Pixima tar seg av det videre arbeidet.

Pixima LIGHT vs. Pixima PREMIUM

Dobbelklikk på PDF dokumentet under dersom du vil se produktsammenligningen mellom Pixima LIGHT og Pixima PREMIUM. Du må ha installert PDF leser for å kunne åpne dokumentet.

PRODUKT/TJENESTE  Pixima LIGHT Pixima PREMIUM
 Automatisk registrering av pumpeavstikk X √
 Video lagret hos Pixima X √
 Fjerndiagnose og support X √
 Kundehåndtering nivå 1 √ √
 Kundehåndtering nivå 2 X √
 Inndriving via inkassoselskap √ √
 Egnet for stasjon med mer enn 3-4 stikk per måned X √
 Fullverdig dokumentasjon X √

 

Last ned filLightPremiumMatrise.pdf(1 8 4kb)