Om oss

Pixima er den ledende leverandøren av videoanalyse tjenester i forbindelse med pumpeavstikk

Pixima er den ledende leverandøren av videoanalyse tjenester i forbindelse med pumpeavstikk

PIXIMA AS tar et totalansvar for overvåking, drift og forvaltning av våre kunders ITV-systemer. Vi er den ledende aktøren i Norge på håndtering av pumpeavstikk for bensinstasjoner og håndterer stikk for de fleste kjedene.

Dette innebærer at vi har opperbeidet lang erfaring i dette arbeidet samtidig som vi har etablert effektive prosedyrer og rutiner som vi også tilstreber å forankre i gjeldende lovgivning på dette området.