SVINN

SVINN

SVINNET ØKER I VAREHANDELEN

Av et svinn på 3,7 milliarder kroner i varehandelen skyldes 28,1 prosent at ansatte ser sitt snitt til å «ta med varer hjem» uten å betale for dem. I rene kroner på butikkenes tapskonto utgjør dette rundt 1,04 milliarder kroner årlig.

Eksterne butikktyverier utgjør den største delen av svinnet med 49,3 prosent, mens ansatte står bak 28,1 prosent av tyveriene.

Tyverier begått av leverandører kommer opp i 6,4 prosent, mens såkalte administrative feil gir et svinn på 16,2 prosent, ifølge Global Retail Theft Barometer.

Svinnet på 3,7 milliarder utgjør 1,35 prosent av norske butikkers omsetning i perioden fra juli 2010 til juni 2011. Det er en økning på 7,1 prosent sammenlignet med året før.

– Det er en stor utfordring at egne ansatte stjeler varer i så stor grad. Det må helt klart skarpe retningslinjer på plass i tillegg til bruk av sivile vektere for å få bukt med noen av problemene. Ellers så ser vi at det ofte kan bli diskusjoner rundt bruk av overvåkingskameraer på arbeidsplassen, sier Morten Henriksen, sjef for Checkpoint Systems Norge.