POLITIANMELDELSER

POLITIANMELDELSER

PIXIMA BISTÅR

Vi erfarer at de aller fleste pumpeavstikk blir gjort opp ad ”normal” vei via tilsendt Påkrav. Imidlertid er det et faktum at en del kunder bedriver pumpeavstikk gjentagende ganger og med overlegg og viser liten eller ingen vilje til å betale tilsendte krav.  For disse anbefaler vi at det utferdiges Politianmeldelser i hvert enkelt tilfelle. 
Det samme vil være tilfelle der hvor det brukes falske/stjålne skilter. Vi kan utføre selve produksjonen på vegne av stasjonen samt ta frem bilder og annen dokumentasjon som politiet setter krav til for å starte etterforskning.

Ved tyverier på flere stasjoner kan Pixima forestå koordinering av dette vis-à-vis politiet i forhold til produksjon av tyverioversikter og nødvendige video opptak.

Ved ønske om politianmeldelse tilbys løsningen som tar utgangspunkt i en spesifikk kriminell handling forvoldt mot Stasjonen(e). Dette kan eksempelvis være pumpestikk.

Prosessen er:

  • Stasjonseier, gjerne i samarbeid med Pixima beslutter om den forvoldte saken skal politianmeldes.
  • Med bakgrunn i foreliggende informasjonproduserer Pixima en forenklet politianmeldelse (GP5007 B) med tilhørende dokumentasjon på vegne av fornærmede.
  • Skjemaet med dokumentasjon oversendes fornærmede elektronisk for signatur.
  • Fornærmede tar ut dokumentasjon og anmeldelsesskjema på papir, signerer og leverer til nærmeste politimyndighet.Vi har god erfaring med samarbeid med Politiet og kan også om ønskelig tilby assistanse via vår advokat med kompetanse på området. Vår erfaring er at når en drivstoff tyv blir tatt inn til forhør etter politianmeldelse forsvinner disse, selv om dette ikke nødvendigvis medfører domfellelse. Dermed har dette uansett en preventiv virkning i forhold til å begrense at nye overlagte stikk gjøres.