DRIFTSSIKKERHET ITV

DRIFTSSIKKERHET ITV

KONTROLL AV ITV-ANLEGGET

For å sikre at bensinstasjonen til en hver tid har et ITV anlegg som fungerer 100 % og som dermed utgjør stasjonen beste forsikring mot tap av verdier kan Pixima tilby løsninger til sine direkte koplede kunder (tjenesten PiximaPrimær) hvor Pixima overvåker status på installert video anlegg og ser til at det til enhver tid er oppe og virker slik forutsatt. Ved feil vil Pixima varsle stasjonen og om nødvendig kontakte service personell for utbedring av skade eller feil.

Pixima overvåker det innvendige og utvendige stasjonsområdet ved oppkopling til Kundens ITV-anlegg via et lukket privat bredbåndsnettverk, og kan ved analyse av videosekvenser, iaktta definerte og eventuelt forfølge disse hendelser.