Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging gjøres via Kredittgjenvinning sine sider:

 www.kredittgjenvinning.no