UTENLANDSKE KJØRETØY

UTENLANDSKE KJØRETØY

Med utgangspunkt i det faktum at det blir stadig flere utenlandske kjøretøy på norske veier har Pixima implementert metoder for å følge opp slike pumpeavstikk.

Pixima har etablert et samarbeid med selskaper som følger opp våre kunders krav lokalt i det land det utenlandske kjøretøy er registrert. Vi er nå istand til å forfølge pumpeavstikk i de aller fleste Europeiske land.